Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia Postanowienie w sprawie IX Ns 399/17

Postanowienie w sprawie IX Ns 399/17

Dodano: 2017-10-13 14:05:17             Zmodyfikowano: 2017-10-13 14:12:37
Rejestr zmian
Referendarz sądowy Marta Ohanowicz- Wójcik w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział IX Cywilny  po rozpoznaniu w dniu 6 października 2017r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku  Gminy Opole – Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu o sporządzenie spisu inwentarza spadku
 
postanawia:
  
I. zarządzić sporządzenie spisu inwentarza spadku po Ryszardzie Węzłowskim nr pesel 47081705938, zmarłym w dniu 23 lutego 2007r. w Opolu, ostatnio zamieszkałym w Opolu; 
II. zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu.
   
Uzasadnienie
 
Przepis art. 637 § 1 k.p.c. stanowi, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego, sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza.
Wnioskodawca był wierzycielem zmarłego z tytułu użytkowania przez niego pomieszczenia gospodarczego położonego w Opolu przy ul. Szczeszyńskiego 6/k1.  W tym stanie rzeczy należało postanowić jak w sentencji.  Orzeczenie w punkcie II uzasadnia treść art. 637 § 3 k.p.c..
                                      
Puczenie
 
W sporządzaniu spisu inwentarza może uczestniczyć ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Osoby te mogą w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.