Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia Postanowienie w sprawie I Ns 160/17

Postanowienie w sprawie I Ns 160/17

Dodano: 2017-08-11 11:33:47             Zmodyfikowano: 2017-08-11 11:33:47
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu Wydział I Cywilny w składzie:
Przewodniczący: SSR Marcelina Mietelska
po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 20|7r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Opole o sporządzenie spisu inwentarza spadku
postanawia:
1. zarządzić sporządzenie spisu inwentarza spadku po Bogdanie Zalewskim, synu Franciszka i Eugenii, zmarłego w dniu 18 czerwca 2014 roku w Opolu, ostatnio zamieszkałego w Opolu;
2. poleca ogłosić o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Bogdanie Zalewskim, zmarłym w dniu 18 czerwca 2014 w Opolu, ostatnio zamieszkałym w Opolu, na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Opolu i pouczyć, że każdy, kto jest spadkobiercą Bogdana Zalewskiego, zmarłego w dniu 18 czerwca 2014 r. w Opolu, ostatnio zamieszkałego w Opolu, uprawionym do zachowku po w/w lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza;
3. zlecić sporządzenie spisu tego inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Opolu Mateuszowi Warchoł.

UZASADNIENIE

Przepis art. 637 § 1 k.p.c. stanowi, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza.
Po myśli zaś § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza (Dz.U. Nr 92, poz. 411 postanowienie o zabezpieczeniu spadku oraz postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza wykonuje na zlecenie sądu rejonowego komornik lub inny organ, w którego okręgu znajdują się rzeczy podlegające zabezpieczeniu lub wciągnięciu do spisu inwentarza.
Wnioskodawca jest spadkobiercą Bogdana Zalewskiego (postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 19.10.2016r. w sprawie IX Ns 951/15).
Orzeczenie w ounkcie 2 uzasadnia treść art. 637 § 3 k.D.c.
 
 


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.