Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia Postanowienie w sprawie I Ns 285/17

Postanowienie w sprawie I Ns 285/17

Dodano: 2017-11-08 15:09:55             Zmodyfikowano: 2017-11-08 15:09:55
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu w Wydziale I Cywilnym w składzie:
Przewodnicząca – Sędzia Sądu Rejonowego Marcelina Mietelska
po rozpoznaniu w dniu 14 września 2017 roku w Opolu na posiedzeniu niejawnym; sprawy z wniosku: Gminy Opole
o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Janie Klusiku
postanawia:
1. sporządzić spisu inwentarza po Janie Klusiku zmarłym 18 września 2010 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Opolu i polecić sporządzenie go Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomaszowi Kondzieli,
2. ogłosić o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Janie Klusiku zmarłym 18 września 2010 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Opolu ul. 1 Maja 95/2, PESEL 53102007714 - na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Opolu,
3. pouczyć, że każdy, kto jest spadkobiercą Jana Klusika zmarłego 18 września 2010 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałego w Opolu, uprawionym do zachowku po w/w lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Uzasadnienie
Gmina Opole wystąpiła o sporządzenie spisu inwentarza po Janie Klusiku zmarłym 18 września 2010 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Opolu. Wnioskodawca jest wierzycielem w/w – zalega wobec Gminy Opole z opłatami za mieszkanie komunalne.
W efekcie orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 637 § 1 i § 2 kpc, a także art. 6381 § 1 i § 2 pkt. 1) – 2) oraz § 4 kpc.


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.