Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Oferty pracy

Oferty pracy


Konkurs na stanowisko asystenta sędziego A.112.5.18
Dodano: 2018-03-23 12:55:40             Zmodyfikowano: 2018-03-23 12:55:40
Rejestr zmian
Zarządzenie nr 12
Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu
z dnia 23 marca 2018 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Opolu
§ 1
 Na podstawie art. 155a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U z 2016r. poz. 2062 z późn. zm.) zarządzam ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym
w Opolu. Treść ogłoszenia konkursu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
 Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania oraz etapy i przebieg konkursu na stanowisko asystenta sędziego, skład komisji konkursowej oraz sposób i tryb jej działania, zakres i sposób udostępniania kandydatowi informacji o przebiegu
i wynikach konkursu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia
14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1228) – załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Prezes Sądu Rejonowego w Opolu
 Hubert Frankowski            
 
 
więcej

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy A. 112. 4.18
Dodano: 2018-03-09 15:04:00             Zmodyfikowano: 2018-04-18 13:33:11
Rejestr zmian

Odwołanie konkursu na staż urzędniczy A. 112. 3.18
Dodano: 2018-03-07 08:48:00             Zmodyfikowano: 2018-03-08 11:54:48
Rejestr zmian
 
więcej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referendarza sądowego A.112.2.18
Dodano: 2018-02-08 13:02:10             Zmodyfikowano: 2018-03-19 15:22:58
Rejestr zmian

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy A.112.1.18
Dodano: 2018-01-16 11:06:05             Zmodyfikowano: 2018-03-01 08:28:28
Rejestr zmian

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy A.112.8.17
Dodano: 2017-09-07 11:35:27             Zmodyfikowano: 2017-11-22 12:25:25
Rejestr zmian

Wyniki: 1 - 6 z 45
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.