Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje Konta bankowe

Konta bankowe

Dodano: 2008-12-02 16:33:08             Zmodyfikowano: 2015-01-05 09:28:22
Rejestr zmian
Konto dochodów budżetowych
NBP O/O w Opolu,    nr:  24 1010 1401 0013 9722 3100 0000
koszty sądowe, wpisy, grzywny, opłaty sądowe, monitor sądowy, opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego
 
Konto sum na zlecenie
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu,   nr:  42 1130 1219 0026 3110 4720 0003 
wpłaty dotyczące zaliczek na koszty postępowania sądowego (zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków, ogłoszenia).
 
Konto sum depozytowych
Wpłaty sum depozytowych, m in. poręczenia majątkowe, kaucje,  wadia
Od dnia 1 stycznia 2015 roku wpłaty kierowane do tej pory na rachunek depozytowy sądu będą przyjmowane na rachunek depozytowy Ministra Finansów. Dla Sądu Rejonowego w Opolu rachunkiem właściwym do dokonywania wpłat będzie rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego, nr: 73 1130 1017 0021 1002 4690 0004
Dokonując  wpłaty na rachunek bankowy sądu, w celu prawidłowej identyfikacji wpłaty, należy w tytule przelewu określać dokładnie:
strony postępowania sądowego i sygnaturę akt sprawy, oraz dodatkowo dla wpłat do Wydziału Ksiąg Wieczystych także numer księgi wieczystej, a dla wpłat do Wydziału Gospodarczego KRS - numer KRS. Jeżeli sygnatura akt nie jest znana to w tytule przelewu należy wskazać wydział sądu, w którym sprawa jest lub będzie prowadzona.
Jeżeli wpłata dokonywana jest przed wniesieniem pisma do sądu to należy dołączyć do tego pisma dowód wpłaty dokonanej w kasie lub na rachunek bankowy.
 
UWAGA
POUCZENIE DLA OSÓB DOKONUJĄCYCH WPŁAT Z TYTYŁU GRZYWNY

Do dokonania zapłaty uprawniony jest dłużnik osobiście, jego pełnomocnik oraz osoba najbliższa dla dłużnika (w rozumieniu art. 115 par. 11 kodeksu karnego).
Dokonanie zapłaty przez inne osoby i podmioty stanowi wykroczenie z art. 57 par. 1 kodeksu wykroczeń, a nadto wpłacone przez te osoby sumy ulegają przepadkowi – przekazaniu na instytucję pomocy społecznej lub instytucję kulturalno-oświatową.
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.