Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje Ogłoszenia o zbędnych składnikach ...

Ogłoszenia o zbędnych składnikach majątku

Dodano: 2010-01-06 08:59:21             Zmodyfikowano: 2017-09-28 12:22:32
Rejestr zmian
2017-09-28
Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

Sąd Rejonowego w Opolu informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 729), dalej „rozporządzenie”.
Podmioty zainteresowane nabyciem niżej wymienionych składników proszone są o złożenie wniosku do Dyrektora Sądu Rejonowego w Opolu.
Wnioski złożyć można osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Opolu lub u Kierownika Sekcji Gospodarczej (pok. 8),  faksem na nr 77 5415575 lub pocztą elektroniczną . Termin zgłoszeń upływa w dniu 16 października 2017r.
Informacje szczegółowe dotyczące niżej wymienionych składników można uzyskać u Kierownika Sekcji Gospodarczej, tel. 77-5415406, .
Nieodpłatne przekazanie i darowizna:
1. Wnioski o nieodpłatne przekazanie mogą złożyć jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje gospodarki budżetowej za pośrednictwem organu wykonującego wobec tej instytucji funkcję organu założycielskiego
2. Wnioski o darowiznę mogą składać instytucje kultury, publiczne szkoły wyższe, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), niebędące państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacje i organizacje pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.
3. Przy rozpatrywaniu wniosków w pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby innych jednostek.
Uwaga:
- Przedmioty oznaczone jako uszkodzone (zużyte) mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia bez przeprowadzenia specjalistycznej naprawy, ich naprawa może być niemożliwa lub ekonomicznie nieopłacalna
- sprzęt komputerowy przekazywany może być wyłącznie bez dysków twardych
- koszty odbioru, transportu i ewentualnej obowiązkowej utylizacji sprzętu poniesie podmiot przejmujący dane składniki.
Nazwa Ilość Kwalifikacja
Chłodziarka 1 Zużyty
CZAJNIK 48 Zużyty
Drukarka 39 Zużyty
Dziurkacz 7 Zużyty
Fax 2 Zużyty
FOTEL OBROTOWY 2 Zużyty
komputer  17 Zużyty
Kontener 1 Zużyty
krzesło obrotowe 9 Zużyty
Krzesło Styl 2 Zużyty
krzesło tapicerskie 2 Zużyty
Ksero 1 Zużyty
lampa zewnętrzna 2 Zużyty
Laptop 25 Zużyty
maszyna Casio 1 Zużyty
Modem 3 Zużyty
Monitor 20 Zużyty/Zbędny
NAROŻNIK 1 Zużyty
Niszczarka 8 Zużyty
Notebook 2 Zużyty
odtwarzacz 1 Zużyty
Oprawa hermetyczna 1 Zużyty
Oprawa oświetleniowa  1 Zużyty
Printserwer 1 Zużyty
Serwer 1 Zużyty
Skaner 2 Zużyty
Streamer 1 Zużyty
Switch 1 Zużyty
System monitoringu 1 Zużyty
Szafa aktowa 1 Zużyty
Szafa aktowa z zamkiem 1 Zużyty
Szafa biurowa z nadstawką 3 Zużyty
Szafa z nadstawką 1 Zużyty
Szafka gospodarcza 1 Zużyty
Szafka niska 1 Zużyty
Ścianka 2 Zużyty
Telefon 1 Zużyty
telewizor  1 Zużyty
Toga 8 Zużyty
UPS 2 Zużyty
Urządzenie wielofunkcyjne 1 Zużyty
wentylator podłogowy 26 Zużyty
Wieża  1 Zużyty
Wykrywacz metalu bramowy 1 Zużyty
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.