Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje Ogłoszenia o zbędnych składnikach ...

Ogłoszenia o zbędnych składnikach majątku

Dodano: 2010-01-06 08:59:21             Zmodyfikowano: 2015-08-27 12:24:07
Rejestr zmian
Opole 27.08.2015r.

Ogłoszenie nieobowiązkowe o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.
Sądu Rejonowego w Opolu informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, dla których ustalona wartość nie przekracza kwoty 300 EUR, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, poz. 761), dalej „rozporządzenie”.
 
Podmioty zainteresowane nabyciem niżej wymienionych składników proszone są o złożenie wniosku do Dyrektora Sądu Rejonowego w Opolu.
Wnioski złożyć można osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Opolu lub u Kierownika Sekcji Gospodarczej (pok. 8) lub faksem na nr 77 5415575. Termin zgłoszeń upływa w dniu 11 września 2015r.
Informacje szczegółowe dotyczące niżej wymienionych składników można uzyskać u Kierownika Sekcji Gospodarczej, tel. 77-5415406.
1. Wnioski o nieodpłatne przekazanie mogą złożyć jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje gospodarki budżetowej za pośrednictwem organu wykonującego wobec tej instytucji funkcję organu założycielskiego
2. Wnioski o darowiznę mogą składać jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ), niebędące państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacje i organizacje pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych
3. Przy rozpatrywaniu wniosków w pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby innych jednostek budżetowych.
Uwaga:
- Przedmioty oznaczone jako uszkodzone (zużyte) mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia bez przeprowadzenia specjalistycznej naprawy, ich naprawa może być niemożliwa lub ekonomicznie nieopłacalna
- sprzęt komputerowy przekazywany może być wyłącznie bez dysków twardych
- koszty odbioru, transportu i ewentualnej obowiązkowej utylizacji sprzętu poniesie podmiot przejmujący dane składniki  
 
Rodzaj
Ilość
kwalifikacja
Akcesoria komputerowe( switch)
2
zużyte
Akcesoria komputerowe(skaner kodów)
3
zużyte
Akcesoria komputerowe(czytniki kart)
17
zużyte
Biurko
11
zużyte
Choinka
1
zużyte
Czajnik
23
zużyte
Dostawka do biurka
5
zużyte
Drukarka
34
zużyte
Dziurkacz biurowy
1
zużyte
Fax
3
zużyte
Komputer
91
zużyte
Kontener
4
zużyte
Krzesło
14
zużyte
Krzesło obrotowe
11
zużyte
Kserokopiarka
1
zużyte
Laptop
28
zużyte
Monitor
3
zużyte
niszczarka
2
zużyte
odkurzacz
1
zużyte
regał
6
zużyte
stolik
6
zużyte
Stół
1
zużyte
Szafa
17
zużyte
waga do 6 kg
1
zużyte
Wentylator
5
zużyte
zegar
1
zużyte
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.