Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  

Zakres zadań

Dodano: 2009-01-20 10:06:10             Zmodyfikowano: 2009-01-20 10:06:10
Rejestr zmian

Sprawy  rozpoznawane  przez  Sekcję  Upadłościową:
- wnioski o ogłoszenie upadłości 
- wnioski o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
- sprawy z zakresu  postępowania  naprawczego
- pozwy z zakresu prawa upadłościowego:
powództwo dłużnika o ustalenie, że wierzytelność objęta listą wierzytelności nie istnieje powództwo dłużnika o pozbawienie wykonalności stanowiącej tytuł wykonawczy listy wierzytelności
pozew o zapłatę (na podstawie art. 21 ust. 3 pr. upadłościowego i naprawczego)
pozew o zapłatę (na podstawie art. 34 ust. 2 pr. upadłościowego i naprawczego)
pozew o stwierdzenie bezskuteczności czynności upadłego dokonanej z małżonkiem
pozew o wyłączenie z masy upadłości
pozew o stwierdzenie bezskuteczności czynności upadłego polegającej na zapłacie długu niewymagalnego
pozew o stwierdzenie bezskuteczności umowy
pozew o zapłatę (na podstawie art. 25 ust. 2 pr. upadłościowego i naprawczego).
pozew o ustalenie nieistnienia wierzytelności.

2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.