Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Struktura organizacyjna Sekcja Wykonawcza Kolejność załatwiania spraw

Kolejność załatwiania spraw

Dodano: 2008-12-05 09:57:56             Zmodyfikowano: 2008-12-05 10:04:57
Rejestr zmian

   Obowiązuje generalna zasada załatwienia spraw zgodnie z kolejnością ich wpływu i rejestracji w Sekretariacie Sekcji Wykonawczej, jednakże sprawy, w których zachodzi realna, uzasadniona prawem, interesem Wymiaru Sprawiedliwości lub słusznym interesem strony potrzeba niezwłocznego wydania decyzji lub orzeczenia załatwiane są priorytetowo – w miarę realnych możliwości Sekcji Wykonawczej.
   Takimi sytuacjami są m.in. zbliżanie się daty przedawnienia wykonania kary lub zarządzenia jej wykonania, istnienie rzeczywistych, wykazanych dowodami podstaw dla udzielenia odroczenia wykonania kary, zaistnienie faktów wymagających niezwłocznego zawieszenia postępowania wykonawczego lub zatarcia skazania.
   W miarę możliwości, bez zbędnej zwłoki, załatwiane są sprawy i rozpoznawane wnioski dotyczące sytuacji związanych z  pozbawieniem wolności, w szczególności ewentualnego uchylania lub zmiany orzeczeń skutkujących pozbawieniem wolności, dokonywania lub korekty prawem przewidywanych zaliczeń okresów na poczet wykonywanej kary, analizy przesłanek zwolnienia osób już osadzonych z zakładu penitencjarnego w razie zmiany okoliczności faktycznych uzasadniających prawnie takie zwolnienie, oraz inne sprawy w tym wnioski uprawnionych osób  - w szczególności te, których treść wskazuje, że zwłoka w ich rozpoznaniu mogłaby skutkować uszczerbkiem na dobrach majątkowych lub osobistych strony.

2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.