Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Struktura organizacyjna I Wydział Cywilny Formularze i wzory

Formularze i wzory

Dodano: 2009-01-10 10:56:49             Zmodyfikowano: 2015-09-09 10:03:43
Rejestr zmian
Złożenie wniosku w sprawie cywilnej
Sporządzenie pozwu i wniosku w postępowaniu procesowym. Niezbędne elementy wspólne dla pozwu i wniosku w postępowaniu nieprocesowym:
• dokładne oznaczenie osoby wnoszącej pismo (imię, nazwisko, adres z kodem pocztowym i PESEL) lub nazwa i adres firmy, NIP i KRS,
• dokładne oznaczenie osoby lub osób pozwanych (imiona, nazwiska, adresy z kodem pocztowym i PESEL),
• oznaczenie Sądu,
• oznaczenie rodzaju pisma (wniosek, pozew),
• określenie żądania (tzn. jakiego rozstrzygnięcia osoba wnosząca pismo domaga się od Sądu),
• określenie wartości przedmiotu sporu,
• uzasadnienie żądania (wskazanie dlaczego sąd powinien uwzględnić żądanie wnoszącego pismo, tj. podstawy faktycznej żądania),
• podpisanie pisma.

Wszelkie pisma procesowe (pozew, wniosek, odpowiedź na pozew lub wniosek, zażalenie, apelacja i inne pisma procesowe) należy składać wraz z odpisem dla strony przeciwnej i odpisami załączników do pisma, a w postępowaniu w sprawach nieprocesowych z taką liczbą odpisów pisma i odpisów załączników, jaka jest liczba uczestników postępowania.
Urzędowe formularze pozwów i innych pism.
Formularze według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r.
w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym są udostępniane nieodpłatnie w sądzie i  muszą być stosowane jedynie w sprawach:
• rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym,
• o roszczenia dostawców usług i rzeczy o charakterze powszechnym wymienionych w art. 187 1 k.p.c. (np. usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, woda i odprowadzanie ścieków).
Oprócz pozwu (formularz P) na urzędowym formularzu składać należy nadto następujące pisma:
• dane uzupełniające stron lub pełnomocników (formularz DS),
• pismo zawierające wnioski dowodowe (formularz WD),
• odpowiedź na pozew (formularz OP),
• pozew wzajemny (formularz PW),
• sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty (formularz SP).
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.